Predikningar

Söndag 4 november - Vårt evighetshopp (Isak Samuelsson)

Döden, döden, döden. De orden brukade Astrid Lindgren inleda med när hon pratade med sina systrar i telefon. Då hade man avklarat det som var jobbigt, och så kunde man gå vidare och prata om annat. Det var förmodligen skämtsamt sagt, men rymmer ändå mycket allvar. För döden kan vara skrämmande och därför svår att prata om, men den är ändå oundviklig och därför behöver vi prata om den.

Söndag 19 augusti - Friheten i Kristus (Isak Samuelsson)

Det var en gång en pilot som brukade flyga genom en dal där en flod slingrade sig fram genom en stor bergskedja. Varje gång han flög över en viss plats i dalen brukade han titta ner mot den. Det här märkte hans andrepilot efter ett tag, så då frågade han varför han alltid tittade på en och samma plats varje gång de flög förbi där. Då svarade piloten "När jag var barn brukade jag sitta vid vattendraget där och fiska. Varje gång det flög förbi ett plan uppe i luften brukade jag titta upp mot det och önska att jag satt i flygplanet och flög.

Söndag 12 augusti - Tro och liv (Isak Samuelsson

Vem är i centrum i dagens text? Svaret blir nog olika beroende på om du frågar farisén eller tullindrivaren. För de två männen verkar ha väldigt olika fokus, fast de har kommit till templet av en och samma anledning: för att be. Men när de väl går därifrån verkar det som att det bara en av dem som faktiskt har gjort det. När farisén ber så är det nämligen ett ord som är i centrum, och det är ordet ”jag”. Visserligen nämner han Gud, men det är mest bara i förbifarten.

Söndag 17 juni - Förlorad och återfunnen (Isak Samuelsson)

Förra veckan predikade jag på Storstrand i Piteå, då temat var ”Kallelsen till Guds rike”. Den söndagens evangelietext har ett nära samband med dagens text, om det förlorade fåret, så därför fick de två söndagarna hänga ihop. Och nu när jag ska predika här i Umeå över dagens texter, kändes det lämpligt att sätta de två söndagarnas texter bredvid varandra. För de finns nämligen precis bredvid varandra i Lukasevangeliet.

Söndag 11 mars - Livets bröd (Isak Samuelsson)

När vi lägger någonting i vi har i Guds händer, då låter Gud det växa till mer än vad vi själva kunnat ana. Så skulle man kunna sammanfatta dagens bibeltexter vi precis fått höra. I evangelietexten har 5000 män fått äta sig mätta på vad som från början endast var fem bröd och två fiskar. Det kan omöjligt räcka till så många människor, men när pojken som hade med sig maten ger det han har till Jesus så välsignar han det och gör det omöjliga möjligt. Det här brukar vi kalla för ”brödundret”, och det verkar faktiskt vara ett återkommande under.

Sidor